Search

Characters


Names are organized as how they are pronounced in Japanese, ie. last name, followed by the first name.
There are no spoilers for the novels as far as I know, except for some historical background relevant to the characters and story.

A
Aida Kengo
Ankokuji Ekei

C
Chiaki Shuuhei

E
Endou

F
Fuuma Kotarou

G
Gotou Mayumi

H
Hakkai
Hojo Ujiyasu

I
Inaba Akemi
Isari

K
Kadowaki Ayako
Kaizaki Makoto
Kakizaki Haruie
Kikkawa Motoharu
Kitahara
Kobayakawa Takakage
Kodama Narikata
Koganezawa Kyouko
Kuchiba Michiyoshi

M
Masaki Tokishige

N
Naoe Nobutsuna
Narita Yuzuru
Nikaidou Reiko

O
Oda Nobunaga
Ougi Takaya

S
Sakaki Shuuichi
Satomi Yoshitaka
Satomi Yoshiyori
Shichirou
Shidehara
Shimada
Suga Natsuo

T
Tachibana Yoshiaki
Tatsumi Yoshitsugu

U
Uesugi Kagetora
Uesugi Kenshin

Y
Yamagata Masakage
Yamaguchi
Yashiro
Yasuda Nagahide

Endless Blaze

 

 

Check here for css and further information concerning search
powered by Go FTP FREE Software